Strona w budowie

CENNIK ZA ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW CIEKŁYCH ZE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

Cennik obowiązuje od dnia 1/08/2013

Obszar
Cena za odbiór i transport ścieków dokonywana raz na pół roku
Opłaty dodatkowe
> 6 m-cy
odbiór po 15-tej
dodatkowe rozwinięcie węża (pow. 12m, za każdy metr)
netto/ metr
Miasto Leśna
42,00 zł
3,78 zł
8,40 zł
3,90 zł
Pobiedna
46,00 zł
4,14 zł
9,20 zł
Pozostałe miejscowości Gminy Leśna
44,00 zł
3,96 zł
8,80 zł
Odbiór osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków (na ternie całej Gminy)
94,00 zł
X
X
X

Osoby, które zgłosiły odbiór szamba do 31/07/2013 zostaną obsłużone po starej cenie.
Zgłoszenia dokonane po 31/07/2013 liczone będą według cennika powyżej.

CENNIK ZA ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW CIEKŁYCH ZE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH Z OBSZARÓW POZA GMINĄ LEŚNA

Cennik obowiązuje od dnia 1/08/2013

Obszar
Cena za odbiór i transport ścieków
Opłaty dodatkowe
odbiór po 15-tej
dodatkowe rozwinięcie węża (pow. 6m, za każdy metr)
netto/ metr
Świeradów Zdrój
76,00 zł
15,20 zł
3,90 zł
Platerówka
85,00 zł
17,00 zł
Gmina Lubań
71,00 zł
14,20 zł
Gmina Miejska Lubań
71,00 zł
14,20 zł
Odbiór osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków (na ternie całej Gminy)
130,00 zł
X
X

Odbiór w pozostałych gminach opiera się o pozwolenia.

CENNIK ZA ZRZUT ODPADÓW CIEKŁYCH ZE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH NA OŚ W SMOLNIKU

Cennik obowiązuje od dnia 1/08/2013

Cena za zrzut ścieków
Opłaty dodatkowe
zrzut po 15-tej
netto/ metr
26,85 zł
5,37 zł

Zrzut może odbywać się na podstawie zawartej umowy z PM SYNERGIA SP. z o.o. lub po uzgodnieniu ze Spółką.
Dowożący ścieki musi wykazać, iż posiada uprawnienia do odbioru i transportu ścieków z danego obszaru, z którego dowozi ścieki.