Strona w budowie

Przedsiębiorstwo Miejskie SYNERGIA Sp. z o.o., na mocy Uchwały nr 4 z dnia 11 lipca 2019 roku Zgromadzenia Wspólników, jest postawiona w stan likwidacji.

likwidator – Ryszard Brzozowski