Strona w budowie

                                                                                                                    Leśna 05.03.2020 r.

Komunikat Likwidatora

PM SYNERGIA Sp. z o.o. w likwidacji w Leśnej

Likwidator Przedsiębiorstwa Miejskiego sp. z o.o. w likwidacji w Leśnej uprzejmie informuje wszystkich dłużników likwidowanej Spółki, iż Wasze zadłużenie zostało na podstawie cesji wierzytelności przejęte przez Gminę Leśna.

Wpłaty zadłużenia należy dokonywać na rachunek bankowy nr:

14 8392 0004 4200 1368 3000 0030

                                                                                                        Z poważaniem

                                                                                                        Ryszard Brzozowski

                                                                      Likwidator PM SYNERGIA Sp. z o.o. w likwidacji