Strona w budowie

                                                                                                                    Leśna 20.02.2020 r.

PM SYNERGIA Sp. z o.o. w likwidacji w Leśnej

Komunikat Likwidatora

Biorąc pod uwagę toczącą się w otoczeniu Spółki dyskusję na temat długości okresu trwania likwidacji uprzejmie informuję, że kwestię  minimalnego okresu likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością reguluje Art. 286 § 1 KSH. Jest to 6 miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji  i wezwaniu wierzycieli. W dniu 21.08.2019 r. ukazało się stosowne ogłoszenie w Monitorze Sądowym  i Gospodarczym i od tej daty liczony jest minimalny okres likwidacji określony w przepisach prawnych.

Czyli minimalny okres likwidacji upływa 21.02.20120 r.

Aktualnie Spółka wchodzi w finalny okres likwidacji. Wygaszona została wszelka działalność gospodarcza.

Przeprowadzona została archiwizacja dokumentacji Spółki w tym kadrowa i finansowo-księgowa, a Zgromadzenie Wspólników wskazało miejsce jej przechowywania tj. w budynku Urzędu Miejskiego    w Leśnej ul. Elizy Orzeszkowej 11B.

                                                                                                  Z poważaniem

                                                                                             Ryszard Brzozowski

                                                                        Likwidator PM SYNERGIA Sp. z o.o. w likwidacji