Strona w budowie

Komunikat Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Miejskiego Synergia spółka z o.o. z siedzibą w Leśnej

Do drugiego etapu konkursu na Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Miejskiego Synergia spółka z o.o. z siedzibą w Leśnej dopuszcza się następujących kandydatów (kolejność alfabetyczna):

  1. Dariusz Daraż;
  2. Sławomir Kryszkowski;
  3. Feliks Kulig, zam. Wrocław;
  4. Krzysztof Mazur.

Drugi etap konkursu odbędzie się w dniu 9 marca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Leśnej ul. Rynek 19, 59-820 Leśna w godzinach od godz. 10.30. Kandydaci zostaną poinformowani o konkretnej godzinie rozmowy kwalifikacyjnej dla poszczególnego kandydata.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Ryszard Pietras