Strona w budowie

Informacja dla dłużników PM SYNERGIA Sp. z o.o. w likwidacji.

Likwidator PM SYNERGIA Sp. z o.o. informuje wszystkich dłużników Spółki o obowiązku spłaty swoich długów wobec SYNERGII w terminie do 31.12.2019 roku. Data ta wynika z przyjętego harmonogramu likwidacji.

W przypadku braku spłaty długu zostanie on wystawiony na publiczną sprzedaż wierzytelności, lub tak prawnie zabezpieczony, by jego windykacja była możliwa także po likwidacji PM SYNERGIA Sp. z o.o. w likwidacji w Leśnej.