Strona w budowie

W związku z zapytaniami kierowanymi m.in. do Likwidatora PM SYNERGIA Sp. z o.o. w Leśnej w Likwidacji dotyczącymi terminu zakończenia likwidacji uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą kodeks spółek handlowych Art. 286 § 1 likwidacja spółki musi trwać minimum 6 miesięcy od daty ogłoszenia o likwidacji i wezwaniu wierzycieli. W wypadku PM SYNERGIA Sp. z o.o. w Likwidacji termin ten liczy się od 21.08.2019r. tj. ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.