Strona w budowie

Likwidator PM SYNERGIA Sp. z o. o. informuje, że w związku z przejęciem od dnia 01.11.2019 roku działalności w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Urząd Miejski w Leśnej, od faktur wystawionych przez Spółkę w dniu 31.10.2019 roku nie będą naliczane odsetki.