Strona w budowie

Likwidator PM SYNERGIA Sp. z o.o. w Likwidacji informuje, że:

  1. Od dnia 01.11.2019 roku działalność w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków przejął Urząd Miejski w Leśnej,
  2. Od dnia 04.11.2019 roku działalność w zakresie administrowania cmentarzy komunalnych przejął Urząd Miejski w Leśnej.