Strona w budowie

Likwidator PM SYNERGIA Sp. z o.o. w Likwidacji informuje:

Od 01.11.2019 planowane jest przekazanie do Urzędu Miejskiego w Leśnej działalności     w zakresie:

a) Dostarczania wody i odprowadzania ścieków wraz z oczyszczalnią ścieków,

b) Obsługa cmentarzy komunalnych.