Strona w budowie

Likwidator PM SYNERGIA Sp. z o.o. w Likwidacji informuje:

  1. Od dnia 16.09.2019 roku działalność w zakresie utrzymania czystości i estetyki w Leśnej    i w Pobiednej przejął Urząd Miejski w Leśnej,
  2. Od dnia 01.10.2019 roku działalność w zakresie odbioru i wywozu nieczystości stałych przejął Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu (nr telefonu: 75 671 1220, 75 671 1222),
  3. Od dnia 01.10.2019 roku działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej przejął Urząd Miejski w Leśnej.