Strona w budowie

Komunikat

Komisji Konkursowej w konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu

 Przedsiębiorstwa Miejskiego Synergia spółka z o.o. z siedzibą w Leśnej

Po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu na Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Miejskiego Synergia spółka z o.o. z siedzibą w Leśnej   wyłoniono wybranego kandydata na w/w stanowisko, którym jest:

Pan Feliks Kulig

Przewodniczący

Ryszard Pietras

Leśna, dnia 25 marca 2019 r.