Strona w budowie

INFORMACJA

Likwidatora Przedsiębiorstwa Miejskiego

SYNERGIA Sp. z o.o. w likwidacji

               Działając w imieniu PM Synergia Sp. z o.o. w likwidacji uprzejmie informuję, że od 01.09.2019r. wszelkie prace dotyczące  sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, którymi zarządza Spółka Synergia będą ograniczone do czynności usuwania awarii.

               Sytuacja ta wynika z prowadzonego procesu likwidacji PM Synergia Sp. z o.o. oraz rozpoczętego przekazywania części dotychczasowej działalności Spółki do Urzędu Miejskiego w Leśnej.

Za powstałe z tego tytułu problemy i utrudnienia przepraszam.

Szczegółowych informacji udziela Likwidator PM Synergia Sp. z o.o. w likwidacji pod nr telefonu           75 72 11 583.

                                                                                    Z poważaniem

                                                                                    Ryszard Brzozowski

                                                                                    Likwidator PM Synergia Sp. z o.o. w likwidacji