KOMUNIKAT -Dostawy wody pitnej beczkowozem

wtorek, 30 lipca 2013

Informujemy, i? PM SYNERGIA Sp. z o.o. , pocz?wszy od 30/07/2013 b?dzie dostarcza? wod? pitn? w beczce (do odwo?ania). Woda dowo?ona b?dzie w dwch przedzia?ach czasowych:
pierwszy kurs: od godz. 8 do 12, drugi kurs: od 14 do 18.

Trasy przejazdu:
1. Wiejska, Smolnik, Mi?oszw,
2. ?wierczewskiego (do Dolwisu), Stroma, Polna, Osiedle, Pocztowa,Baworowo, Baworowo Kolonie.
3. Smolnik, tzw. Kabzwka, Stankowice (do mostu).

Oprcz tego woda pitna dystrybuowana b?dzie na Rynku. Prosimy osoby z ulic przyleg?ych do Rynku, o zaopatrywanie si? w wod? pitn? prz UM w Le?nej, m.in. mieszka?cw ul. Sienkiewiicza, ?wierczewskiego, Kochanowskiego, Morcinka, Ko?cilanej, ?eromksiego, Szkolnej, Luba?skiej.