piątek, 12 lipca 2013

Jest nam niezwykle mi?o poinformowa? Pa?stwa, i? w dniu dzisiejszym Sp?ka zwi?kszy?a swoj? flot? o nowy samochd do odbioru odpadw. Tym samym podniesie si? jako?? ?wiadczonych przez nas us?ug oraz mo?liwo?ci. Samochd zacznie prac? od poniedzia?ku przysz?ego tygodnia, tj. od 15.07.2013 r.. W zwi?zku z tym, po tygodniu pracy najprawdopodobniej ulegnie zmianie harmonogram odbioru odpadw zmieszanych, o czym powiadomimy Pa?stwa osobnym komunikatem.