POJEMNIKI NA ODPADY - CENNIK

niedziela, 16 czerwca 2013

Uprzejmie informujemy, i? dost?pny jest ju? cennik pojemnikw na odpady (do pobrania tutaj). W celu ich dzier?awy lub zakupu (wy??cznie pojemniki na odpady komunalne), prosimy o kontaktowanie si? w tej sprawie z poszczeglnymi firmami:

Zapraszamy rwnie? do siedziby poszczeglnych Sp?ek:

Dzier?awa pojemnikw odbywa? si? b?dzie na podstawie umw z poszczeglnymi przedsi?biorstwami Konsorcjum. P?atno?? w ka?dym przypadku nast?puje z gry, za okres 6 miesi?cy.

Po podpisaniu umowy i op?aceniu us?ugi, poszczeglne podmioty podstawi? pojemniki na wskazan? posesj?.

W przypadku Wsplnot Mieszkaniowych czy Sp?dzielni, chcieliby?my doprowadzi? do sytuacji, w ktrej zamiast pojemnikw dla poszczeglnych odbiorcw z osobna, lokowa? w wsplnie uzgodnionym miejscu, pojemniki o pojemno?ci 1100 l. Dlatego te? w najbli?szych dniach prowadzi? b?dziemy rozmowy z Zarz?dcami, aby maksymalnie upro?ci? system zbirki odpadw.