Reklama
Reklama
Reklama

Menu

WYR?NIENIA

US?UGI POGRZEBOWE

Twoim zdaniem

Uwa?am, ?e utworzenie Sp?ki zamiast ABK i ZUK to dobry pomys?

Zgadzam si? - 86.2%
Nie zgadzam si? - 11%
Nie mam zdania - 2.8%

Total votes: 109
The voting for this poll has ended on: 13 Wrz 2011 - 00:59

KORZYSTAMY Z HOSTINGU

ZOBACZ TAK?E

ZAREJESTRUJ SI?

Remonty

Wymiana zasuw na ul. Morcinka, ?wierczewskiego i Kochanowskiego

  • PDF

W dniu 21.09.12 i 25.09.12 pracownicy PM SYNERGIA Sp. z o.o. dokonali wymiany czterech zasuw na skrzy?owaniach ulic Morcinka i ?wierczewskiego oraz Morcinka i Kochanowskiego. Więcej…

Przed?u?enie termniu remontu na ul. ?wierczewskiego

  • PDF

Uprzejmie informujemy, i? z przyczyn technicznych termin zako?czenia prac na ul. ?wierczewskiego zosta? przesuni?ty do 14 grudnia 2011 roku. W terminie tym usuniemy ogrodzenia z wykopu oraz przywrcimy organizacj? ruchu do stanu poprzedniego. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Planowany termin zako?czenia remontu na ul. ?wierczewskiego

  • PDF

Uprzejmie informujemy, i? planowany termin zako?czenia prac remontowych na ulicy ?wierczewskiego przewidujemy na 9 grudnia 2011 roku. Zastrzegamy sobie jednak mo?liwo?? przed?u?enia o kilka dni terminu zako?czenia prac z uwagi na nieprzewidziane okoliczno?ci. Jednocze?nie serdecznie przepraszamy za d?ugi okres realizacji tego zadania

Więcej…

Przewidywana przerwa w dostawie wody 26.10.2011, ul. ?wierczewskiego, Morcinka

  • PDF

Przedsi?biorstwo Miejskie SYNERGIA Sp. z o.o. informuje, i? w dniu 26.10.2011 r. w godzinach mi?dzy 8?? a 15?? mo?e nast?pi? przerwa w dostawie wody na ul. ?wierczewskiego. Przerwa ta mo?e by? spowodowana prowadzonymi pracami remontowymi na ul. ?wierczewskiego.
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Poprawiony: wtorek, 25 października 2011 11:50

Remont kanalizacji burzowej, ul. ?wierczewskiego

  • PDF

Przedsi?biorstwo Miejskie SYNERGIA Sp. z o.o. z/s w Le?nej informuje, i? od dnia 24.10.2011 r. od godziny 8??, nast?pi zmiana organizacji ruchu na ul. ?wierczewskiego.

Więcej…

10-11.10.2011 Przerwa w dostawie wody

  • PDF

Przedsi?biorstwo Miejskie SYNERGIA Sp. z o.o. informuje, i? w dniu 10.10.2011r od godziny 17?? nast?pi przerwa w dostawie wody, ktra b?dzie trwa?a do dnia 11.10.2011r do godziny 7 na nast?puj?cych ulicach:

Pocztowa, Reja, Lechw, Izerska, Kombatantw, Osiedle, Ko?ciuszki.
Przerwa jest spowodowana pracami remontowymi.
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.