Reklama
Reklama
Reklama

Menu

WYR?NIENIA

US?UGI POGRZEBOWE

Twoim zdaniem

Uwa?am, ?e utworzenie Sp?ki zamiast ABK i ZUK to dobry pomys?

Zgadzam si? - 86.2%
Nie zgadzam si? - 11%
Nie mam zdania - 2.8%

Total votes: 109
The voting for this poll has ended on: 13 Wrz 2011 - 00:59

KORZYSTAMY Z HOSTINGU

ZOBACZ TAK?E

ZAREJESTRUJ SI?

Awarie

Awaria na ulucy ?wierczewskiego

  • PDF

Informujemy, i? w dniu 30.11.2011 podczas prac remontowych prowadzonych na ulicy ?wierczewskiego, wyst?pi?a awaria. Wi??e si? to z konieczno?ci? wy??czenia wody na ul. ?wierczewskiego i Morcinka. Do?o?ymy wszelkich stara?, aby maksymalnie skrci? czas przerwy w dostawie wody. Przepraszamy za utrudnienia.

Przerwa w remoncie na ul. ?wierczewskiego

  • PDF

Uprzejmie informujemy, i? w dniu 31.10.2011 roku nie b?d? realizowane prace na ul. ?wierczewskiego z powodu du?ego prawdopodobie?stwa czasowego przerwania dostaw wody. Prace zostan? wznowione 2.11.2011 r., w zwi?zku z czym uprzedzamy, i? na ul. ?wierczewskiego i Morcinka w tych dniach mog? wst?pi? przerwy w dostawie wody. Do?o?ymy wszelkich stara?, aby w/w przerwy by?y mo?liwie najkrtsze. Za utrudnienia z gry przepraszamy.

Awaria ul. ?eromskiego

  • PDF

W dniu 29.10.2011 r. usun?li?my awari? przy??cza budynku przy ul. ?eromskiego. Prace polega?y na wymianie uszkodzonych elementw przy??cza.

Poprawiony: poniedziałek, 31 października 2011 14:25

Awaria na ul. ?wierczewskiego

  • PDF

Informujemy, i? 27.10.2011 r. Pracownicy PM SYNERGIA Sp. z o.o. podczas prac remontowych na ul. ?wierczewskiego, wykryli uszkodzenie w sieci wodno-kanalizacyjnej. W celu sprawnego przeprowadzenia prac zwi?zanych z usuwaniem awarii przerwali?my dostaw? wody zapowiadan? na dzie? wczorajszy. Do?o?ymy wszelkich stara?, aby przywrci? dostaw? wody do godziny 15-ej. Jednocze?nie informujemy, i? jutro rwnie? mo?e doj?? do przerwy w dostawie wody, z tych samych przyczyn. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Awaria w Grabiszycach

  • PDF

27.10.2011 r. mia?a miejsce awaria przy??cza w Grabiszycach. Pracownicy PM SYNERGIA Sp. z o.o. usun?li awari? wymieniaj?c uszkodzony zawr i montuj?c reduktor.

Awaria ul. Ko?cielna, Le?na

  • PDF

W dniu 15.10.2011 roku mia?a miejsce awaria na terenie uj?cia wody w Le?nej. Prace zwi?zane z usuni?ciem awaria przeprowadzono tego samego dnia. Nie mia?o to wp?ywu na dostawy wody.

Awaria ul. Ko?ciuszki

  • PDF

Dnia 13.10.2011 wyst?pi?a awaria na przy??czu przy ul. Ko?ciuszki w Le?nej (przy Gimnazjum w Le?nej). Prace polega?y na wymianie uszkodzonej rury stalowej i monta?u zasuwy. Awari? usun?li?my w dniu 14.10.2011 r.. Za utrudnienia przepraszamy.

  • PDF

Dnia 11.10.2011 zlokalizowali?my i usun?li?my awari? na ul. Podgrnej w Pobiednej. Prace polega?y na wymianie uszkodzonego odcinka sieci wodoci?gowej. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Strona 3 z 3