Reklama
Reklama
Reklama

Menu

WYR?NIENIA

US?UGI POGRZEBOWE

Twoim zdaniem

Uwa?am, ?e utworzenie Sp?ki zamiast ABK i ZUK to dobry pomys?

Zgadzam si? - 86.2%
Nie zgadzam si? - 11%
Nie mam zdania - 2.8%

Total votes: 109
The voting for this poll has ended on: 13 Wrz 2011 - 00:59

KORZYSTAMY Z HOSTINGU

ZOBACZ TAK?E

ZAREJESTRUJ SI?

Awarie

Awaria w Pobiednej - informacja nt. dostaw wody

  • PDF

Uprzejmie informujemy, i? utrudnienia w dostawie wody w miejscowo?ci Pobiedna wynikaj? z wyst?pienia rozleg?ej awarii sieci wodoci?gowej.

Więcej…

Przerwa w dostawie wody w Le?nej dn. 7/11/2013

  • PDF

Przedsi?biorstwo Miejskie SYNERGIA informuje, i? w dniu 07.11.2013r. od godziny 9?? nast?pi przerwa w dostawie wody, ktra b?dzie trwa?a do godziny 14?? w miejscowo?ci Le?na
Przerwa jest spowodowana wymian? uszkodzonego fragmentu sieci wodoci?gowej na ul. ?eromskiego/ul. Rynek
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy

Przed?u?enie terminu usuwania awarii w rynku

  • PDF

Uprzejmie informujemy, i? awaria w Rynku jest tak powa?na, i? nie jeste?my w stanie okre?li? precyzyjnie chwili, w ktrej przywrcimy dostaw? wody. Do?o?ymy wszelkich stara?, aby czas oczekiwania by? maksymalnie krtki. Przewidujemy, i? o ile nie pojawi? si? inne komplikacje, woda powinna by? w kranach ok. godziny 18-tej. Przepraszamy za utrudnienia.

Przerwa w dostawie wody: Le?na

  • PDF

Przedsi?biorstwo Miejskie SYNERGIA informuje, i? w dniu 05.11.2013 r. od godziny 9?? nast?pi przerwa w dostawie wody, ktra b?dzie trwa?a do godziny 14?? w miejscowo?ci Le?na. Przerwa jest spowodowana awari? sieci wodoci?gowej na ul. ?eromskiego/ul. Rynek.
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy

Awaria na ul. Baworowo w Le?nej

  • PDF

Informujemy, i? w dniu jutrzejszym, tj. 13/12/2012 od godziny 9 do godziny 15-tej planujemy wy??czy? wod? dla mieszka?cw ul.Baworowo w Le?nej. Przerwa w dostawie wody spowodowana jest wykryt? awari? sieci. Zastrzegamy, i? w zale?no?ci od tego , co oka?e si? po dokonaniu rozkopu terenu, przerwa w dostawie wooy mo?e ulec wyd?u?eniu, o czym poinformujemy w kolejnym komunikacie. Za utrudnienia przepraszamy.

Awaria na skrzy?owaniu ul. Morcinka i Kochanowskiego

  • PDF

Informujemy, i? na skrzy?owaniu ulic Morcinka i Kochanowskiego prowadzone s? prace zwi?zane z usuwaniem awarii zasuw. W zwi?zku z tym, ma miejsce przerwa w dostawie wody. Planowane usuni?cie awarii nast?pi w dniu dzisiejszym do godziny 13-tej. Przepraszamy za utrudnienia.

Awaria wodna na ul. Polnej w Pobiednej

  • PDF

Pracownicy PM zlokalizowali i usun?li kolej? awari? wodn? na sieci wodoci?gowej doprowadzaj?cej wod? do ca?ej miejscowo?ci Pobiedna. W trakcie prac dokonano wymiany uszkodzonego odcinka rury azbestowo cementowej i zamontowano 6mb rury PVC. Prace post?powa?y wolno z uwagi na grz?ski teren spowodowany wyciekiem. Po 6 godzinach pracy sie? zosta?a ponownie uruchomiona, jednocze?nie przez ca?y czas naprawy woda pitna by?a dostarczana beczkowozem z Le?nej.

Awaria w Pobiednej i na Cmentarzu Komunalnym w Le?nej

  • PDF

Kolejna awaria w tym miesi?cu, tym razem w Pobiednej, na ul. Polnej oraz awaria instalacji wodnej na cmentarzu. Do?o?ymy wszelkich stara?, aby usun?? awarie w dniu dzisiejszym. Uprzedzamy o mo?liwo?ci czasowego braku wody na tych odcinkach. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Awaria ul. Sienkiewicza

  • PDF

Informujemy, i? w dniu dzisiejszym niestety nie uda?o si? usun?? awarii na ul. Sienkiewicza. Do?o?ymy wszelkich stara?, aby usun?? awari? w dniu jutrzejszym tj. 20/05/2012 r.. informuj?c jednocze?nie o mo?liwych przerwach w dostawie wody na tym odcinku. Widoczny wyciek na ul. Sienkieiwcza jest efektem decyzji o nie wy??czaniu wody na ul. Sienkiewicza naszym odbiorcom. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Strona 1 z 3