Reklama
Reklama
Reklama

Menu

WYR?NIENIA

US?UGI POGRZEBOWE

Twoim zdaniem

Uwa?am, ?e utworzenie Sp?ki zamiast ABK i ZUK to dobry pomys?

Zgadzam si? - 86.2%
Nie zgadzam si? - 11%
Nie mam zdania - 2.8%

Total votes: 109
The voting for this poll has ended on: 13 Wrz 2011 - 00:59

KORZYSTAMY Z HOSTINGU

ZOBACZ TAK?E

ZAREJESTRUJ SI?

Dlaczego najemca powinien poinformowa? o zmianie adresu?

  • PDF

Obowi?zek wzajemnego informowania stron o zmianie adresu w okresie trwania umowy najmu wynika z art. 6g Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z p?niejszymi zmianami).
Przepis ten stanowi rwnie?, ?e w razie zaniedbania tego obowi?zku korespondencj? wys?an? na ostatni adres listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru i nieodebran?, uwa?a si? za dor?czon?.
Dlatego te? informacja o zmianie adresu w przypadku np. wyjazdu na d?u?szy czas le?y w interesie najemcy, ktry nie mo?e zas?ania? si? w tym przypadku brakiem powiadomienia np. o zad?u?eniu lokalu, ktre niesie za sob? niekorzystne dla najemcy konsekwencje.