Reklama
Reklama
Reklama

Menu

WYR?NIENIA

US?UGI POGRZEBOWE

Twoim zdaniem

Uwa?am, ?e utworzenie Sp?ki zamiast ABK i ZUK to dobry pomys?

Zgadzam si? - 86.2%
Nie zgadzam si? - 11%
Nie mam zdania - 2.8%

Total votes: 109
The voting for this poll has ended on: 13 Wrz 2011 - 00:59

KORZYSTAMY Z HOSTINGU

ZOBACZ TAK?E

ZAREJESTRUJ SI?

?wierczewskiego - informacja o stanie prac

  • PDF

Informujemy, i? czas usuni?cia awarii na ul. ?wierczewskiego uleg? przed?u?eniu z uwagi na trudno?ci wynikaj?ce z panuj?cych warunkw atmosferycznych oraz fakt trudno?ci w zlokalizowaniu awarii. Niemniej dok?adamy wszelkich stara? w celu jak najszybszego usuni?cia nieszczelno?ci na sieci, pracuj?c rwnie? w godzinach popo?udniowych i nocnych. O trudno?ciach zwi?zanych z awari? ?wiadczy chocia?by fakt, i? jeden z wykopw si?ga? przesz?o 3 m. Niestety wi??e si? to z koniecznymi przerwami dostawy wody, za co przepraszamy. Dzi?, tj. 9.02.2012 od godz. 8:30 b?dziemy kontynuowa? prace, co oznacza kolejne przerwy w dostawie wody. Do?o?ymy wszelkich stara?, aby dzi? usun?? t? awari?.