Reklama
Reklama
Reklama

Menu

WYR?NIENIA

US?UGI POGRZEBOWE

Twoim zdaniem

Uwa?am, ?e utworzenie Sp?ki zamiast ABK i ZUK to dobry pomys?

Zgadzam si? - 86.2%
Nie zgadzam si? - 11%
Nie mam zdania - 2.8%

Total votes: 109
The voting for this poll has ended on: 13 Wrz 2011 - 00:59

KORZYSTAMY Z HOSTINGU

ZOBACZ TAK?E

ZAREJESTRUJ SI?

GPS w SYNERGII

  • PDF

W trosce o jako?? ?wiadczonych przez nas us?ug oraz z uwagi na konieczno?? dostosowania si? do znowelizowanej ustawy, uprzejmie informujemy, i? rozpocz?li?my dzia?ania zwi?zane z monta?em systemu GPS na naszych pojazdach w opcji rozszerzonej.

Ma to na celu nie tylko spe?nienie warunkw narzuconych przez znowelizowane prawo, ale jednocze?nie ch?ci sprostania coraz wy?szym wymaganiom naszych Klientw. Po zako?czeniu inwestycji za po?rednictwem naszej strony internetowej powiadomimy Pa?stwa o tym fakcie. Jednocze?nie zapraszamy wszystkich Klientw konkurencyjnych firm do korzystania z naszych us?ug.