Reklama
Reklama
Reklama

Menu

WYR?NIENIA

US?UGI POGRZEBOWE

Twoim zdaniem

Uwa?am, ?e utworzenie Sp?ki zamiast ABK i ZUK to dobry pomys?

Zgadzam si? - 86.2%
Nie zgadzam si? - 11%
Nie mam zdania - 2.8%

Total votes: 109
The voting for this poll has ended on: 13 Wrz 2011 - 00:59

KORZYSTAMY Z HOSTINGU

ZOBACZ TAK?E

ZAREJESTRUJ SI?

Praca

  • PDF

PM SYNERGIA Sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko:

KIEROWNIK DZIA?U GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Data publikacji: 22/08/2014
Termin sk?adania aplikacji: 29/08/2014, godz. 14:30


Wymagania i g?wny zakres zada? na stanowisku:

Wymagania niezb?dne:
1.Obywatelstwo polskie.
2.Pe?na zdolno?? do czynno?ci prawnych oraz korzystanie w pe?ni z praw publicznych.
3.Niekaralno?? zwi?zana z zakazem pe?nienia funkcji kierowniczych.
4.Wykszta?cenie ?rednie lub wy?sze, preferowane o kierunku budowlanym.
5.Umiej?tno?? obs?ugi komputera.
6.Znajomo?? zagadnie? z zakresu zarz?dzania nieruchomo?ciami, zamwie? publicznych i prawa budowlanego.

Wymagania dodatkowe:
1.Do?wiadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym.
2.Znajomo?? uregulowa? prawnych z zakresu: prawa budowlanego, warunkw technicznych jakim powinny odpowiada? budynki i ich usytuowanie, kodeksu cywilnego.
3.Predyspozycje osobowo?ciowe: samodzielno??, rzetelno??, odporno?? na stres, wysoka kultura osobista.

Zakres g?wnych zada? na wykonywanym stanowisku:
1.Nadzr nad utrzymaniem w nale?ytym stanie technicznym nieruchomo?ci i ich urz?dze? b?d?cych w zasobach Sp?ki;
2.Prowadzenie ksi??ek obiektw budowlanych, gromadzenie dokumentacji technicznej, zlecanie okresowych przegl?dw nieruchomo?ci zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego ??cznie z urz?dzeniami stanowi?cymi jej wyposa?enie techniczne;
3.Przygotowywanie bud?etw p?rocznych i rocznych utrzymania zasobw lokalowych Sp?ki
4.Przygotowywanie kosztorysw, protoko?w i innej dokumentacji zwi?zanej z awariami, konserwacjami i remontami;
5.Prowadzenie wykazu lokali mieszkalnych


Telefon kontaktowy: 75 72 11 583.
Aplikacje mo?na sk?ada? osobi?cie w siedzibie Sp?ki, za po?rednictwem poczty jak rwnie? drog? mailow? na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
w terminie do 29/08/2014 roku do godziny 14:30.


Prosimy o dodawanie w swojej aplikacji klauzuli:
"Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezb?dnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustaw? z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)."

Skontaktujemy si? jedynie z wybranymi kandydatami, w zwi?zku z czym zastrzegamy sobie prawo pozostawienia aplikacji bez odpowiedzi.