Reklama
Reklama
Reklama

Menu

WYR?NIENIA

US?UGI POGRZEBOWE

Twoim zdaniem

Uwa?am, ?e utworzenie Sp?ki zamiast ABK i ZUK to dobry pomys?

Zgadzam si? - 86.2%
Nie zgadzam si? - 11%
Nie mam zdania - 2.8%

Total votes: 109
The voting for this poll has ended on: 13 Wrz 2011 - 00:59

KORZYSTAMY Z HOSTINGU

ZOBACZ TAK?E

ZAREJESTRUJ SI?

Remont kanalizacji burzowej, ul. ?wierczewskiego

  • PDF

Przedsi?biorstwo Miejskie SYNERGIA Sp. z o.o. z/s w Le?nej informuje, i? od dnia 24.10.2011 r. od godziny 8??, nast?pi zmiana organizacji ruchu na ul. ?wierczewskiego.

Zmiana organizacji ruchu b?dzie dotyczy?a odcinka jezdni od skrzy?owania ulic Rynek, Szkolna, Luba?ska do skrzy?owania ulic ?wierczewskiego i Morcinka. Powy?sza zmiana organizacji ruchu wynika z konieczno?ci przeprowadzenia prac remontowych kanalizacji burzowej w ul. ?wierczewskiego.
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.