Reklama
Reklama
Reklama

Menu

WYR?NIENIA

US?UGI POGRZEBOWE

Twoim zdaniem

Uwa?am, ?e utworzenie Sp?ki zamiast ABK i ZUK to dobry pomys?

Zgadzam si? - 86.2%
Nie zgadzam si? - 11%
Nie mam zdania - 2.8%

Total votes: 109
The voting for this poll has ended on: 13 Wrz 2011 - 00:59

KORZYSTAMY Z HOSTINGU

ZOBACZ TAK?E

ZAREJESTRUJ SI?

Us?ugi pogrzebowe PM SYNERGIA Sp. z o.o.

  • PDF

?WIADCZYMY PE?EN ZAKRES US?UG ZWI?ZANYCH Z ORGANIZACJ? POGRZEBU NA TERENIE GMINY LE?NA.

?mier? bliskich to trudny czas dla Rodziny. Dlatego pomoc w tych trudnych chwilach wymaga zaufania i rzetelno?ci ze strony firmy, ktra zajmie si? organizacj? i obs?ug? pogrzebu. Ceremonia musi zosta? zorganizowana w taki sposb, aby oszcz?dzi? Rodzinie dodatkowych stresw i umo?liwi? pochwek w atmosferze refleksji, przy minimum formalno?ci. Maj?c to na wzgl?dzie w ramach ?wiadczonych us?ug oferujemy Pa?stwu:
- organizacja i profesjonaln? obs?ug? pogrzebu,
- przewz osb zmar?ych,
- sprzeda? trumien,
- za?atwianie formalno?ci ZUS i KRUS.

Istnieje rwnie? mo?liwo?? pochwku z kremacj?. W ramach tej us?ugi zapewniamy przewz cia?a do krematorium, zakup urny i jej transport wraz z prochami na miejsce pochwku.

Kredytujemy op?aty w ramach zasi?kw ZUS i KRUS.

Jednocze?nie uprzejmie informujemy wszystkich, ktrzy nie korzystaj? z naszych us?ug pogrzebowych, o zwracanie uwagi na koszty pogrzebu firm konkurencyjnych i porwnywanie stawek za wykup miejsca na cmentarzu, wjazd na cmentarz i op?at? eksploatacyjn?, ktra nie mo?e by? wy?sza ni? ta, ktr? znajdziecie Pa?stwo w naszym cenniku, jako administratora cmentarzy komunalnych w Gminie Le?na (Le?na, Pobiedna, Grabiszyce). Podobnie prosimy o zwracanie uwagi na op?aty refakturowane przez wykonawc? nagrobka, a wnoszone na rzecz naszej Sp?ki. Cennik znajdziecie Pa?stwo klikaj?c tutaj.