Reklama
Reklama
Reklama

Menu

WYR?NIENIA

US?UGI POGRZEBOWE

Twoim zdaniem

Uwa?am, ?e utworzenie Sp?ki zamiast ABK i ZUK to dobry pomys?

Zgadzam si? - 86.2%
Nie zgadzam si? - 11%
Nie mam zdania - 2.8%

Total votes: 109
The voting for this poll has ended on: 13 Wrz 2011 - 00:59

KORZYSTAMY Z HOSTINGU

ZOBACZ TAK?E

ZAREJESTRUJ SI?

Jakie sankcje mi gro??, je??i pobieram nielegalnie wod??

  • PDF

W przypadku nielegalnego poboru wody ??czna kara, jaka mo?e zosta? na?o?ona to 15 tysi?cy z?otych, przy czym 5 tysi?cy z? za nielegalny pobr, a 10 tysi?cy z?otych za bezumowne wprowadzanie ?ciekw do urz?dze? kanalizacyjnych. W przypadku bezumownego wprowadzania ?ciekw do urz?dze? kanalizacyjnych ustawodawca przewidzia? rwnie? sankcj? w postaci pozbawienia wolno?ci (Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod? i zbiorowym odprowadzaniu ?ciekw, Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.858, z p. zm.). Poni?ej znajduj? si? niektre z zapisw ustawy:

Art. 28. 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o ktrej mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wod? z urz?dze? wodoci?gowych, podlega karze grzywny do 5 000 z?.

4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o ktrej mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ?cieki do urz?dze? kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolno?ci albo grzywny do 10 000 z?.
4a. Karze okre?lonej w ust. 4 podlega tak?e ten, kto nie stosuje si? do zakazw, o ktrych mowa w art. 9 ust. 1 i 2.