Reklama
Reklama
Reklama

WYRÓŻNIENIA

USŁUGI POGRZEBOWE

Twoim zdaniem

Uważam, że utworzenie Spółki zamiast ABK i ZUK to dobry pomysł

Zgadzam się - 86.2%
Nie zgadzam się - 11%
Nie mam zdania - 2.8%

Total votes: 109
The voting for this poll has ended on: 13 Wrz 2011 - 00:59

KORZYSTAMY Z HOSTINGU

ZOBACZ TAKŻE

ZAREJESTRUJ SIĘ

Jakie sankcje mi grożą, jeśłi pobieram nielegalnie wodę?

  • PDF

W przypadku nielegalnego poboru wody łączna kara, jaka może zostać nałożona to 15 tysięcy złotych, przy czym 5 tysięcy zł za nielegalny pobór, a 10 tysięcy złotych za bezumowne wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. W przypadku bezumownego wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych ustawodawca przewidział również sankcję w postaci pozbawienia wolności (Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.858, z  p.  zm.). Poniżej znajdują się niektóre z zapisów ustawy:

„Art. 28. 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5 000 zł.”

„4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.
4a. Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2.”