Reklama
Reklama
Reklama

Menu

WYR?NIENIA

US?UGI POGRZEBOWE

Twoim zdaniem

Uwa?am, ?e utworzenie Sp?ki zamiast ABK i ZUK to dobry pomys?

Zgadzam si? - 86.2%
Nie zgadzam si? - 11%
Nie mam zdania - 2.8%

Total votes: 109
The voting for this poll has ended on: 13 Wrz 2011 - 00:59

KORZYSTAMY Z HOSTINGU

ZOBACZ TAK?E

ZAREJESTRUJ SI?

  • PDF

Uprzejmie informujemy, i? w zwi?zku z now? umow? na odbir odpadw z terenu Gminy Le?na, konsorcjum przygotowa?o i niniejszym publikuje nowy harmonogram odpadw, ktry obowi?zywa? b?dzie w 2014 roku. Zmiany dotycz? g?wnie cz?stotliwo?ci odbioru odpadw z terenw wsi. Do?o?yli?my wszelkich stara?, aby wprowadzone zmiany nie wp?yn??y na obowi?zuj?cy do dzisiaj harmonogram, tzn. aby nie uleg?y zmianie dni odbioru odpadw z Pa?stwa posesji.

Nowy harmonogram mo?na pobra? klikaj?c tutaj lub w baner po prawej stronie.