Reklama
Reklama
Reklama

Menu

WYR?NIENIA

US?UGI POGRZEBOWE

Twoim zdaniem

Uwa?am, ?e utworzenie Sp?ki zamiast ABK i ZUK to dobry pomys?

Zgadzam si? - 86.2%
Nie zgadzam si? - 11%
Nie mam zdania - 2.8%

Total votes: 109
The voting for this poll has ended on: 13 Wrz 2011 - 00:59

KORZYSTAMY Z HOSTINGU

ZOBACZ TAK?E

ZAREJESTRUJ SI?

UWAGA - 1/11/2013 ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

  • PDF

W zwi?zku ze zbli?aj?cym si? dniem 01 listopada 2013 roku Przedsi?biorstwo Miejskie SYNERGIA Sp. z o.o. w Le?nej informuje, i? nast?pi zmiana organizacji ruchu w dnia od 01 do 02 listopada 2013 roku w obr?bie Cmentarza Komunalnego w Le?nej. Zmiana dotyczy n/w ulic:


1. Ul. Stroma znak drogi jednokierunkowej wjazd od strony ul. Sienkiewicza
2. Ul. ?wierczewskiego znak zakazu wjazdu w kierunku cmentarza na wysoko?ci stolarni znajduj?cej si? na terenie by?ego zak?adu Dolwis
3. Ul. Na Stoku znak nakazu jazdy w lewo w kierunku ul. Stromej cmentarza
4. Ul. Stroma znak zakazu wjazdu w ul. Strom? na wysoko?ci cmentarza uniemo?liwiaj?cy jazd? pod pr?d w d? ul. Stromej
5. Ul. Polna znak drogi jednokierunkowej na wysoko?ci basenu w kierunku ul. Na Stoku.

Uprzejmie prosimy odwiedzaj?cych groby bliskich o zachowanie szczeglnej ostro?no?ci.