Reklama
Reklama
Reklama

Menu

WYR?NIENIA

US?UGI POGRZEBOWE

Twoim zdaniem

Uwa?am, ?e utworzenie Sp?ki zamiast ABK i ZUK to dobry pomys?

Zgadzam si? - 86.2%
Nie zgadzam si? - 11%
Nie mam zdania - 2.8%

Total votes: 109
The voting for this poll has ended on: 13 Wrz 2011 - 00:59

KORZYSTAMY Z HOSTINGU

ZOBACZ TAK?E

ZAREJESTRUJ SI?

  • PDF

Uprzejmie informujemy, i? od dnia 11.09.2013 r. do dnia 26.09.2013 r. przyjmujemy zapisy osb chc?cych zawrze? umow? na dzier?aw? trjpaka do selektywnej zbirki odpadw. W ramach umowy dzier?awy ka?dy otrzymuje trjpak i worki. Po odbiorze odpadw na wymian? zostawiane s? worki puste. Jednocze?nie informujemy, i? w sytuacji, w ktrej kto? produkuje wi?cej ni? jeden worek np. plastkiu, otrzyma tyle workw, ile zosta?o odebranych. Przy pierwszym odbiorze prosimy o poinformowanie Pracownikw o potrzebie wi?kszej ilo?ci workw (2-3 szt.). Ewentualnie zostawienie takiej informacji dla Pracownika. Osoby, ktre zadeklarowa?y segregacj? odpadw i nie chc? zawrze? umowy na dzier?aw? trjpaka, zobowi?zane s? do ich zapewnienia we w?asnym zakresie.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.