Reklama
Reklama
Reklama

Menu

WYR?NIENIA

US?UGI POGRZEBOWE

Twoim zdaniem

Uwa?am, ?e utworzenie Sp?ki zamiast ABK i ZUK to dobry pomys?

Zgadzam si? - 86.2%
Nie zgadzam si? - 11%
Nie mam zdania - 2.8%

Total votes: 109
The voting for this poll has ended on: 13 Wrz 2011 - 00:59

KORZYSTAMY Z HOSTINGU

ZOBACZ TAK?E

ZAREJESTRUJ SI?

Zach?camy do rejestrowania si? w systmie SMS

  • PDF

Zach?camy Pa?stwa do rejestrowania si? w Samorz?dowym Informatorze SMS. Rejestracja jest darmowa i prosta. Wystarczy wys?a? sms na nr 661 000 112 i wpisa? w tre?ci tak.dlb03.

Dzi?ki temu b?dziecie mogli Pa?stwo otrzymywa? informacje o najwa?niejszych wydarzeniach w Gminie, ostrze?enia, komunikaty. O tym jak jest to przydatne i wa?ne przekonali?my si? podczas ostatnich dni, kiedy to mogli?my si? z Pa?stwem szybko komunikowa? i przekazywa? najwa?niejsze informacje.

Jeszcze raz zach?camy do rejestrowania si? w systemie. Prosimy jednocze?nie o przekazywanie informacji znajomym, s?siadom, ktrzy jeszcze tego nie zrobili.