Reklama
Reklama
Reklama

Menu

WYR?NIENIA

US?UGI POGRZEBOWE

Twoim zdaniem

Uwa?am, ?e utworzenie Sp?ki zamiast ABK i ZUK to dobry pomys?

Zgadzam si? - 86.2%
Nie zgadzam si? - 11%
Nie mam zdania - 2.8%

Total votes: 109
The voting for this poll has ended on: 13 Wrz 2011 - 00:59

KORZYSTAMY Z HOSTINGU

ZOBACZ TAK?E

ZAREJESTRUJ SI?

  • PDF

Informujemy, i? jest ju? dost?pny harmonogram odbioru odpadw z terenu Gminy Le?na. Harmonogram mo?na pobra? klikaj?c tutaj. Zdajemy sobie spraw?, i? pierwsze dni obowi?zywania wywo?uj? zamieszanie, jednak?e jeste?my przekonani, i? w nied?ugim czasie sytuacja si? ustabilizuje i dostrzeg? Pa?stwo zalety nowego systemu. Za ewentualne przej?ciowe utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Jednocze?nie informujemy, i? od dnia 01/07/2013 roku odpady wywo?one s? na bie??co z obecnie usytuowanych pojemnikw na terenie Gminy. Pojemniki b?d? w miar? zawierania umw i weryfikacji sukcesywnie dostawiane. Informujemy te?, ?e nie usuniemy w najbli?szych dniach pojemnikw zbiorczych na odpady segregowane - o tym fakcie uprzedzimy Pa?stwa osobnym komunikatem. Mog? z nich korzysta? osoby, ktre zadeklarowa?y segregacj? odpadw i wyrazi?y wol? dzier?awy tych pojemnikw od ZGiUK Luba? Sp. z o.o., a z przyczyn logistycznych jeszcze ich nie otrzyma?y.

Osoby, firmy, instytucje i wsplnoty mieszkaniowe, ktre jeszcze nie wyposa?y?y swojej nieruchomo?ci w pojemniki uprzejmie informujemy, i? posiadamy jeszcze pojemniki na odpady zmieszane. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Prosimy jednocze?nie o zweryfikowanie swoich potrzeb w tym zakresie w oparciu o Regulamin utrzymania czysto?ci porz?dku na terenie Gminy Le?na i uchwa?y Rady Miejskiej i zawarte w tych dokumentach zasady utrzymania czysto?ci oraz normy produkcji odpadw, uwzgl?dniaj?ce ich rodzaj. Przy obliczeniach prosimy bra? pod uwag? dost?pne pojemno?ci pojemnikw: 110l, 240l, 1100l, oraz cz?stotliwo?? wywozu. Dokonuj?c prostego obliczenia mo?ecie Pa?stwo ustali?, jaki pojemnik i w jakiej ilo?ci b?dzie potrzebny. Zgodnie z powy?szym, na rodzin? 4 osobow? na odpady zmieszane powinien wystarczy? jeden pojemnik 110l (w zale?no?ci, czy dana rodzina segreguje, czy te? nie, odpady). Sugerujemy rwnie? wsp?dzia?anie z s?siadami, poniewa? mo?e si? okaza?, i? wsplnie mo?ecie Pa?stwo zakupi? lub wydzier?awi? wi?kszy pojemnik, oszcz?dzaj?c tym samym miejsce. Dotyczy to zarwno jednego jak i kilku budynkw. Np. w przypadku odpadw zmieszanych, pojemnik 1100l powinien wystarczy? dla 40 osb.