Reklama
Reklama
Reklama

Menu

WYR?NIENIA

US?UGI POGRZEBOWE

Twoim zdaniem

Uwa?am, ?e utworzenie Sp?ki zamiast ABK i ZUK to dobry pomys?

Zgadzam si? - 86.2%
Nie zgadzam si? - 11%
Nie mam zdania - 2.8%

Total votes: 109
The voting for this poll has ended on: 13 Wrz 2011 - 00:59

KORZYSTAMY Z HOSTINGU

ZOBACZ TAK?E

ZAREJESTRUJ SI?

Informacja nt. dostaw wody w miejscowo?ci Pobiedna

  • PDF

W zwi?zku z ci?g?ymi pog?oskami o awarii sieci, informujemy i? powodem niestabilnych dostaw wody w Pobiednej jest niedostateczny nap?yw wody z uj?cia powierzchniowego. Po sprawdzeniu sieci, szczeglnie na podejrzewanym przez mieszka?cw odcinku, tj. ul. Polnej, nie stwierdzili?my ?adnego wycieku wody, mog?cego powodowa? ubytek wody w ruroci?gu. W czwartek dn. 5/12/2012 w godzinach popo?udniowych uruchomili?my dodatkow? pomp?. Na dzie? dzisiejszy wszystko wskazuje na to, i? dostawy wody uleg?y ustabilizowaniu. Niemniej jeszcze przez kilka dni woda w porze nocnej b?dzie wy??czana, a o zmianie decyzji poinformujemy w odr?bnym komunikacie.

Zdajemy sobie spraw?, i? istotn? kwesti? dla mieszka?cw Pobiedniej jest p?atno?? za dostawy wody w grudniu 2012 r.. W zwi?zku z czym informujemy, i? wszyscy mieszka?cy Pobiednej korzystaj?cy z sieci wodoci?gowej otrzymaj? rabat w wysoko?ci 30% za dostaw? wody w grudniu.