Reklama
Reklama
Reklama

Menu

WYR?NIENIA

US?UGI POGRZEBOWE

Twoim zdaniem

Uwa?am, ?e utworzenie Sp?ki zamiast ABK i ZUK to dobry pomys?

Zgadzam si? - 86.2%
Nie zgadzam si? - 11%
Nie mam zdania - 2.8%

Total votes: 109
The voting for this poll has ended on: 13 Wrz 2011 - 00:59

KORZYSTAMY Z HOSTINGU

ZOBACZ TAK?E

ZAREJESTRUJ SI?

WA?NY KOMUNIKAT - Brak wody na uj?ciach w Pobiednej

  • PDF

Uprzejmie informujemy, i? z powodu trudnej sytuacji zwi?zanej z ilo?c? wody na uj?ciu w miejscowo?ci Pobiedna, mog? wyst?powa? braki wody. W zwi?zku z powy?szym w czasie najmniejszego poboru wody, tj. w godzinach 22-giej do 6:30 PM SYNERGIA b?dzie zakr?ca? wod? na uj?ciu, aby zgromadzi? j? w zbiornikach na kolejny dzie?. Sytuacja taka b?dzie mia?a miejsce do odwo?ania. Przepraszamy za utrudnienia wszystkich mieszka?cw Pobiednej, niemniej w chwili obecnej nie ma lepszego rozwi?zania, tym bardziej i? spadek poziomu wd dotyczy ju? praktycznie ca?ej Polski. Jednocze?nie zwracamy si? z uprzejm? pro?b? do wszystkich mieszka?cw (nie tylko Pobiednej) o racjonalne korzystanie z wody.