Reklama
Reklama
Reklama

Menu

WYR?NIENIA

US?UGI POGRZEBOWE

Twoim zdaniem

Uwa?am, ?e utworzenie Sp?ki zamiast ABK i ZUK to dobry pomys?

Zgadzam si? - 86.2%
Nie zgadzam si? - 11%
Nie mam zdania - 2.8%

Total votes: 109
The voting for this poll has ended on: 13 Wrz 2011 - 00:59

KORZYSTAMY Z HOSTINGU

ZOBACZ TAK?E

ZAREJESTRUJ SI?

5 czerwca 2015 roku biura SYNERGII nieczynne

  • PDF

Uprzejmie informujemy, i? dnia 05.06.2015 r. biura PM SYNERGIA Sp. z o.o. b?d? nieczynne. W razie awarii sieci wodoci?gowej lub kanalizacyjnej prosimy dzwoni? pod nr 75 72 11 180. W przypadku pogrzebu 502 399 632. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Poprawiony: środa, 03 czerwca 2015 13:22

  • PDF

Uprzejmie informujemy, i? Uchwa?? Rady Miejskiej w Le?nej wprowadzono taryf? dla zbiorowego zaopatrzenia w wod? i zbiorowego odprowadzania ?ciekw na okres od 01.04.2015r. do 31.03.2016 r.

Uchwa?? mo?na pobra? tutaj.

Ponadto podj?to uchwa?? w sprawie dop?at do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wod? i zbiorowego odprowadzania ?ciekw na okres od 01.04.2015r. do 31.03.2016r.

Uchwa?? mo?na pobra? tutaj.

Poprawiony: czwartek, 26 marca 2015 11:37

  • PDF

Aktualny harmonogram odbioru odpadw z terenu Gminy Le?na w roku 2015 do pobrania

Poprawiony: wtorek, 17 lutego 2015 14:07

Rozstrzygni?cie konkursu na stanowisko Prezesa Zarz?du PM SYNERGIA Sp. z o.o.

  • PDF

Rada Nadzorcza PM SYNERGIA Sp. z o.o. z/s w Le?nej informuj?, i? na podstawie pkt. 11 og?oszenia z dn. 20 listopada 2014 roku, zako?czy?a post?powanie kwalifikacyjne bez wy?onienia kandydata na funkcj? Prezesa Zarz?du.

Uchwa?a do pobrania.

Konkurs na Prezesa Zarz?du PM SYNERGIA Sp. z o.o.

  • PDF

Rada Nadzorcza PM SYNERGIA Sp. z o.o. z/s w Le?nej og?asza konkurs na stanowisko Prezesa Zarz?du PM SYNERGIA Sp. z o.o.. Zg?oszenia nale?y sk?ada? w terminie do dnia 15.12.2014 r. Rozmowy kwalifikacyjne odb?d? si? w dniu 17.12.2014 r. Wi?cej szczeg?w nt. konkursu znale?? mo?na klikaj?c tutaj.

  • PDF

Uprzejmie informujemy, i? odbir odpadw zaplanowany zgodnie z harmonogramem na czwartek 16/10/2014 r. odb?dzie si? w dzie? wcze?niej, tj. 15/10/2014 r. Za ewentualne utrudnienia serdecznie przepraszamy.

  • PDF

Uprzejmie informujemy, i? odpady zmieszane zamiast w czwartek, tj. 04/09/2014 r. zostan? odebrane w dniu jutrzejszym, tj. 03/09/2014 r.. Prosimy o wystawienie pojemnikw.