Strona w budowie

Plan remontów mieszkań komunalnych Działu Gospodarki Mieszkaniowej PM SYNERGIA Sp. z o.o. na rok 2019

Lp.
Adres
Zakres robót
I Remonty w budynkach komunalnych
1
Leśnna, Sieniewicza 14-16
wymiana pokrycia dachowego na ciągu pomieszczeń gospodarczych
2
Leśna, Kochanowskiego 1
wymiana pokrycia dachowego na ciągu pomieszczeń gospodarczych
3
Leśna, Szkolna 7
wymiana pokrycia dachowego na pomieszczeń gospodarczych
4
Pobiedna, Dworcowa 43
częściowe przemurowanie 2 szt. kominów i ganku z tyłu nieruchomości
5
Pobiedna, Zaułek 5
częściowe przemurowanie kominów
6
Leśna, Żeromskiego 22
wymiana 1 szt. okien
7
Leśna, Żeromskiego 17
zabezpieczenie/wymiana więźby dachowej
7
Leśna, Żeromskiego 19
wymiana pokrycia dachowego na ciągu pomieszczeń gospodarczych
8
Leśna Krótka 5
wymiana pokrycia dachowego na ciągu pomieszczeń gospodarczych przydzilenie materiału
8
Leśna Rynek 16
wymiana pokrycia dachowego na ciągu pomieszczeń gospodarczych
9
Leśna Żeromskiego 2
naprawa ściany na pom. gospodarczym
10
Leśna Szkolna 11
przydzielenie pieca
11
Leśna, Orzeszkowej 9
wymiana pokrycia dachowego na pomieszczeniu gospodarczym
12
Leśna, Rynek 15a
przydzielenie pieca
13
Pobiedna, Hetmańska 5
postawienie pieca przemurowanie komina
14
Leśna, Żeromskiego 27
wymiana 2 szt. okien
15
Leśna, Wiejska 20
wykonanie c.o
16
Grabiszyce Górne 131
wymiana pionu rury kanalizacyjnej
17
Leśna, Elizy Orzeszkowej
wkład kominowy
18
Leśna, Wiejska 20
postawienie komina
II MODERNIZACJE W BUDYNKACH KOMUNALNYCH
III BIEŻĄCE KONSERWACJE W BUDYNKACH KOMUNALNYCH
1
Kwartalne czyszczenie przewodów kominowych
IV REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI W BUDYNKACH KOMUNALNYCH
V REMONTY W BUDYNKACH WM z udziełem gminy Leśna
1
Leśna Żeromskiego 49
wymiana podłogi w pokoju
2
Smolnik 28
wymiana rur wodnych oraz rur c.o
3
Pobiedna, Podgórna 4
ocieplenie mieszkania
4
Leśna, Sienkiewicza 23
wymiana 3 szt. okien
5
Miłoszów 104
wymiana 2 szt. okien
6
Żeromskiego 21
wymiana podłogi w mieszkaniu
7
Leśna, Żeromskiego 39
wymiana podłogi w pokoju
8
Leśna, Szkolna 13
przydzielenie pieca
9
Pobiedna, Strzelecka 7
częciowe wykonanie c.o
10
Leśna, Żeromskiego 3
wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu
11
Leśna, Rynek 15
wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu
12
Leśna, Szkolna 15
wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu
VI MODERNIZACJE W BUDYNKACH WM z udziałem gminy Leśna
VII REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI W BUDYNKACH WM z udziałem gminy Leśna
VIII KONTROLE OKRESOWE OBIEKTÓW 5-LETNIE
IX KONTROLE OKRESOWE OBIEKTÓW ROCZNE
1
Przeglądy instalacji gazowej
2
Przeglądy stanu technicznego budynków roczny
3
Przeglądy kominiarskie
X OPRACOWANIA TECHNICZNE
1
Ekspertyzy stanu technicznego budynków
XI ADAPTACJE LOKALI
XII INNE / INWESTYCJE WEWNĘTRZNE