Strona w budowie

Harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Leśna:
01.01.2019 - 30.06.2019

Odpady zmieszane wywozi PM SYNERGIA Sp. z o.o., a odpady segregowane oraz bioodpady odbiera ZGiUK Lubań Sp. z o.o.

Odpady zmieszane

Dzień tygodnia
Obiór co 2 tygodnie
Obiór co tydzień
Uwagi
Poniedziałek
Miłoszów
Sucha
14.01.19, 28.01.19, 11.02.19, 25.02.19, 11.03.19, 25.03.19, 08.04.19, 23.04.19, 06.05.19, 20.05.19, 03.06.19, 17.06.19
Leśna:
– ul. Morcinka, Kochanowskiego, Kościelna, Krótka, Krzywa, Lubańska, Ogrodowa, Izerska, Osiedle, Polna, Rynek, Szkolna, Elizy Orzeszkowej, Sienkiewicza, Sudecka
Lechów
Smolnik
zamiast 22.04.19 odbiór 23.04.19
Wtorek
Miłoszów Wąska
Szyszkowa posesje nr: 87 i 106, Świecie, Zacisze, Bartoszówka, Złoty Potok, Złotniki
02.01.19, 15.01.19, 29.01.19, 12.02.19, 26.02.19, 12.03.19, 26.03.19, 09.04.19, 23.04.19, 07.05.19, 21.05.19, 04.06.19, 18.06.19
Leśna:
ul. Kościuszki
ul. Żeromskiego
ul. Wiejska
Smolnik
Baworowo nad byłym GS
zamiast 01.01.19 odbiór 02.01.19
Środa
Kościelniki
Szyszkowa
Janówka
02.01.19, 16.01.19, 30.01.19, 13.02.19, 27.02.19, 13.03.19, 27.03.19, 10.04.19, 24.04.19, 08.05.19, 22.05.19, 05.06.19, 19.06.19
Leśna
ul. Kochanowskiego, Morcinka, Na Stoku, Stroma, Pocztowa
ODBIÓR ODPADÓW OD FIRM (tylko z umową z PM SYNERGIA Sp. z o.o.)
Czwartek
Wolimierz
03.01.19, 17.01.19, 31.01.19, 14.02.19, 28.02.19, 14.03.19, 28.03.19, 11.04.19, 25.04.19, 09.05.19, 23.05.19, 06.06.19, 19.06.19
Leśna
ul. Izerska
ul. Kombatantów
Osiedle
ul. Baworowo
Pobiedna
zamiast 20.06.19 odbiór 19.06.19
Piątek
Grabiszyce i Jurków
Stankowice
04.01.19, 18.01.19, 01.02.19, 15.02.19, 01.03.19, 15.03.19, 29.03.19, 12.04.19, 26.04.19, 10.05.19, 24.05.19, 07.06.19, 21.06.19
Leśna
ul. Kochanowskiego
ul. Kościelna
ul. Morcinka
ul. Ogrodowa
ul. Reja
ul. Elizy Orzeszkowej

Odpady segregowane

Dzień
tygodnia
Odbiór
Odbiór
Plastik, szkło, papier
Poniedziałek
Leśna
Pobiedna
07.01.2019
21.01.2019
04.02.2019
18.02.2019
04.03.2019
18.03.2019
01.04.2019
08.04.2019
15.04.2019
23.04.2019
29.04.2019
07.05.2019
13.05.2019
20.05.2019
27.05.2019
03.06.2019
10.06.2019
17.06.2019
24.06.2019
Miłoszów
Świecie
Złotniki Lubańskie
Złoty Potok
Stankowice
Sucha
Janówka
Kościelniki Górne
Kościelniki Średnie
Smolnik
Szyszkowa
Grabiszyce Dolne
Grabiszyce Średnie
Grabiszyce Górne
Jurków
Bartoszówka
Zacisze
Wolimierz
28.01.2019
25.02.2019
25.03.2019
08.04.2019
23.04.2019
07.05.2019
20.05.2019
03.06.2019
17.06.2019
Leśna
Miłoszów
28.01.2019
25.02.2019
25.03.2019
23.04.2019
27.05.2019
10.06.2019*
24.06.2019
Wtorek
Świecie
Złotniki Lubańskie
Złoty Potok
Stankowice
Sucha
29.01.2019
26.02.2019
26.03.2019
24.04.2019
28.05.2019
11.06.2019*
25.06.2019
Środa
Janówka
Kościelniki Górne
Kościelniki Średnie
Smolnik
Szyszkowa
30.01.2019
27.02.2019
27.03.2019
25.04.2019
29.05.2019
12.06.2019*
26.06.2019
Czwartek
Grabiszyce Dolne
Grabiszyce Średnie
Grabiszyce Górne
Jurków
31.01.2019
28.01.2019
28.03.2019
26.04.2019
30.05.2019
13.06.2019*
27.06.2019
Piątek
*Bartoszówka
*Zacisze
*Pobiedna
*Wolimierz
01.02.2019
01.03.2019
29.03.2019
27.04.2019
31.05.2019
14.06.2019*
28.06.2019

Kontakt: PM SYNERGIA Sp. z o.o. :75 721 15 83, wew. 22 lub 23, ZGiUK Sp. z o.o. :75 671 12 20,

Harmonogram obowiązuje od 01/01/2019

* dzień dodatkowego odbioru opakowań z plastiku