Strona w budowie

I N F O R M A C J A

Przedsiębiorstwo Miejskie SYNERGIA Sp. z o.o. informuje,

że w dniu  02.05.2019  (czwartek)

kasa oraz biura Spółki będą nieczynne.

Telefony awaryjne:

Dział mieszkaniowy           665 442 819

Dział wod-kan                    75 7211180

Dział estetyki                      502 330 820